PCI Nanolight® White

Variabilné biele flexibilné lepidlo na všetky typy podkladov a všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
PCI Nanolight® White
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • S jedinečnou kombináciou odľahčených plnív a na báze nanotechnológie.
 • Vysoká výdatnosť, vďaka použitiu špeciálnych aditív a jedinečnej kombinácii plnív.
 • Plastická malta s krémovitou konzistenciou, ľahko sa nanáša hladidlom.
 • Vytvrdzuje bez pnutí, obklady a dlažby je možné ukladať do tenkovrstvového až strednovrstvového maltového lôžka do hrúbky vrstvy 10 mm.
 • Vysoko stabilné - jednoduché a rýchle spracovanie.
 • Pružné - vyrovnáva pnutie v podklade pri kolísaní teplôt
 • Nízky obsah chrómanov.
 • Spĺňa:
  - požiadavky smernice "Flexibilné malty" podľa Deutsche Bauchemie e.V.
  - požiadavky klasifikácie C2 TE S1, podľa DIN EN 12004
  - zásady skúšok na udelenie všeobecného osvedčenie o skúške stavebného dozoru pre izolácie v spojení s PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K Rapid a PCI Pecilastic® W ako aj (po zmiešaní s PCI Lastoflex®) v spojení s PCI Apoflex® F/W.
  Osvedčenia o skúškach sú k dispozícii na www.pci-augsburg.de. 

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: biela
Balenie: 15-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny aj podlahy.
 • Farba: biela.
 • Na všetky typy podkladov: cementové potery, zbrúsené anhydritové, príp. sadrové liate potery, betón, pórobetón, potery s podlahovým kúrením, sadrokartón, sadrovláknité dosky, magnezitové potery, liaty asfalt (len vo vnútorných priestoroch), sadrové celostenné dosky, sadrové omietky, cementové a vápennocementové omietky, murivo, staré keramické povrchy a nosné drevené podklady ako drevotrieskové dosky, OSB - dosky atď., kovové podklady (len vo vnútorných priestoroch), pevne držiace PVC obklady.
 • Na všetky keramické obklady: nasiakavé, málo nasiakavé aj nenasiakavé obklady a dlažby, porcelánovú mozaiku, tehlové obklady a dlažby a keramiku Cotto.
 • Špeciálne na pokladanie sklených  obkladov a dlažieb ako aj sklených mozaík.
 • Na pokladanie obkladov a dlažieb na prvky z tvrdenej peny PCI Pecidur®, na oddeľovacie a krokový hluk tlmiace dosky PCI Polysilent® a tiež na hydroizolačné pásy PCI Pecilastic®.
 • Na ukladanie obkladov a dlažieb na náterovú izoláciu PCI Lastogum® (napr. v kúpeľniach), PCI Seccoral® 1K,  PCI Seccoral® 2K a PCI Seccoral® 2K Rapid (napr. v plaveckých bazénoch a na terasách) alebo stierku PCI Apoflex® W/F (napr. vo vývarovniach a veľkokuchyniach).
 • Na opravy a vyrovnanie nerovných plôch stien a podláh (napr. murivo, cementová omietka a potery) pred položením obkladov a dlažieb.

   

PCI Nanolight® White
Variabilné biele flexibilné lepidlo
na všetky typy podkladov a všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
Technický list: 238
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
15-kg-vrece (ks):
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS R) V kombinácii s produktom PCI Nanolight® White