PCI Nanolight®

Variabilné ľahčené flexibilné lepidlo na všetky typy podkladov a všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
PCI Nanolight®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Kombinácia odľahčených plnív a nanotechnológie.
 • Vysoká výdatnosť prostredníctvom použitia špeciálnych aditív a jedinečnej kombinácie plniva.
 • Vláčna konzistencia, ľahko nanášateľné hladidlom.
 • Vytvrdzuje bez pnutí, môže sa nanášať do tenkovrstvového až strednovrstvového maltového lôžka až do hrúbky vrstvy 10 mm.
 • Vysokoodolné proti zaťaženiu, tým jednoducho a ľahko spracovateľné.
 • Pružné, vyrovnáva napätia v podklade vplyvom výkyvov teploty.
 • Redukovaná prašnosť pri spracovaní.
 • Veľmi nízke emisie GEV EMICODE EC1 PLUS.
 • Spĺňa:
  - požiadavky smernice pre flexibilné malty podľa Deutsche Bauchemie e.V.
  - požiadavky klasifikácie C2 TE S1 podľa DIN EN 12004.
  - zásady skúšok na udelenie všeobecného osvedčenie o skúške stavebného dozoru pre hydroizolácie spojené s poterom v spojení s PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K,  PCI Seccoral® 2K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Apoflex® F, PCI Apoflex® W a PCI Pecilastic® W
  Všetky skúšobné správy sú k dispozícii na www.pci-augsburg.de.

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 15-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy
 • Na všetky typy podkladov:
  - cementové potery, anhydritové, príp. sadrové liate potery, betónové panely, pórobetón, potery s podlahovým kúrením, sadrokartón, sadrokartónové dosky, suché potery, magnezitové potery, liaty asfalt (len na vnútorné použitie), dosky z izolačného materiálu, sadrové celostenné dosky, sadrové omietky, cementové a vápennocementové omietky, murivo, staré keramické povrchy a nosné drevené podklady ako drevotrieskové a OSB - dosky atď., kovové podklady (len v interiéroch), pevné PVC obklady.
 • Na všetky keramické obklady a dlažby lepené do tenko- alebo strednovrstvového lepiaceho lôžka:
  - nasiakavú, málo nasiakavú aj nenasiakavú keramiku, porcelánovú a sklenú mozaiku, sklený a tehlový obklad a dlažbu, Cotto
  - na ukladanie obkladov a dlažieb na pevné penové podklady PCI Pecidur®, na oddeľovacie dosky PCI Polysilent®, na izoláciu PCI Pecilastic®.
  - na ukladanie obkladov a dlažieb na izolácie PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K,  PCI Seccoral®2 K, PCI Seccoral® 2K Rapid alebo PCI Apoflex® F a PCI Apoflex® W.
 • Na opravy a vyrovnanie nerovných plôch stien a podláh (napr. murivo, cementová omietka a potery) pred položením obkladov a dlažieb.
PCI Nanolight®
Variabilné ľahčené flexibilné lepidlo
na všetky typy podkladov a všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
Technický list: 207
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
15-kg-vrece (ks):
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Nanolight®
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Nanolight®, PCI Epoxigrund 390
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Nanolight®, PCI Seccoral® 1K, PCI Nanofug® Premium
Názov (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Predpisy a normy ISO 14025, EN 15804+A1 V kombinácii s produktom PCI Nanolight®
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Nanolight®