PCI Pavifix® DM

Vodopriepustná pokladacia malta pod dosky z prírodného kameňa a betónu
PCI Pavifix® DM
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
  • Veľmi dobre prepúšťa vodu, chráni pred poškodením mrazom a pred výkvetmi.
  • Viacúčelové použitie ako poter a pokladacia malta pri zhotovení maltového lôžka a pri dlažobných prácach.

Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
  • Na podlahy.
  • Do interiérov aj exteriérov.
  • Ako vodopriepustný poter pod dlažby z prírodného kameňa, keramické a betónové dlažby.
  • Ako vodopriepustná pokladacia malta pre dlažby z kamenných kociek alebo betónovej zámkovej dlažby resp. pre dosky z prírodného kameňa a betónu.
  • Ako vodopriepustná pokladacia malta na podkladných drenážnych rohožiach proti kapilárnemu vzlínaniu napr. Gutjahr AquaDrain® EK, na spády podkladu 1 – 3 %.
  • Na upravené plochy pre peších s občasnou premávkou vozidel, ako sú napr. tržnice, pešie zóny, súkromné parkovacie miesta, záhradné cesty, vjazdy do garáží a na terasy.
  • Na nosné betónové plochy, so spádom ≥ 1,5 % s hydroizoláciou PCI Seccoral®.
PCI Pavifix® DM
Vodopriepustná pokladacia malta
pod dosky z prírodného kameňa a betónu
Technický list: 258
Hrúbka vrstvy (mm):
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vrece (ks):