PCI Pecilastic® U

Izolačný a oddeľovací pás pod keramické a mozaikové dlažby, ako aj dlažby z prírodného kameňa
PCI Pecilastic® U
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Vodotesný, chráni podklady citlivé na vlhkosť. 
 • Pružný, vyrovnáva pnutia, deformácie podkladu a kolísanie teplôt. 
 • Premosťuje trhliny, vysoká bezpečnosť aj pri dodatočne vznikajúcich trhlinách v podklade. 
 • Pripravený na použitie, pásy sa len nalepia na podklad. 
 • Rýchly postup prác, po nalepení izolačných pásov je možné klásť dlažbu z keramiky alebo prírodného kameňa. 
 • Redukuje kročajový hluk, hluk v miestnosti a kročajový hluk položenej dlažby bude podstatne nižší.
 • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1. 

Farby: sivá s oranžovým kašírovaním
Balenie: 5-m-rolka
 • Do interiérov aj exteriérov. 
 • Na podlahy. 
 • Do vlhkých priestorov s netlakovou vodou napr. v kúpeľniach, sprchách v bytovej výstavbe, v hoteloch, zariadeniach sociálnej starostlivosti a v nemocniciach. 
 • Na balkóny a terasy. 
 • Pre všetky formáty dlažby z keramiky a prírodného kameňa. 
 • Vhodný aj na savé, na vlhkosť citlivé podklady, napr. drevotrieskové a OSB dosky, magnezitové potery, sadrovláknité dosky, anhydritové alebo sadrové potery. 
 • Na minerálne savé podklady, napr. betón, poter a samonivelizačné vyrovnávacie stierky napr. PCI Periplan®
 • Na minerálne nesavé podklady, napr. staré keramické dlažby, liate asfaltové potery (len v interiéroch). 
 • Na podlahové vykurovanie.
 • Na čerstvé cementové potery (minimálna kvalita CT F4), akonáhle sú pochôdzne a dostatočne nosné. 
 • Na anhydritové potery so zvyškovou vlhkosťou menšou ako 2 % (merané CM prístrojom) pri pokladaní dlažby z keramiky a prírodného kameňa. 
 • Môže sa použiť v kategóriách: EK-W-AIV-S, EK-H-(AIV)-S; EK-G-AIV-S; EK-H-(AIV)-S podľa listu ZDB „Oddeľovacie systémy.
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1) V kombinácii s produktom PCI Pecilastic® U