PCI Pecimor® 1K

Bitúmenová stierka na vonkajšie steny pivníc a základy
PCI Pecimor® 1K
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
 • CE-skúška podľa EN 15814.
 • Bezrozpúšťadlová.
 • Jednozložková, pripravená na použitie bez miešania.
 • Dobrá priľnavosť na suché a mierne vlhké podklady. 
 • Vodotesná a prekleňujúca trhliny > 2 mm.
 • Odolná proti starnutiu, trvalá ochrana aj po rokoch.

Poznámka: CE-skúška

Farby: čierna
Balenie: 30-l-vedro/ 10-l-vedro
 • Na steny a podlahy.
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Ako hydroizolácia podľa DIN 18533 W1-E Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a nehromadiacej sa priesakovej vode na podlahových doskách a stenách.
 • Ako hydroizolácia podľa DIN 18533 W4-E odstrekujúca voda na sokloch stien.
 • Na hydroizoláciu stavebných objektov a stavebných dielov podľa DIN 18195 pre zaťažovacie stupne 4 a 5.
 • Ako horizontálna hydroizolácia pod pochôdznu vrstvu na balkóny, lodžie a pavlače.
 • Na hydroizoláciu častí stavieb proti vode agresívnej voči betónu podľa DIN 4030.
PCI Pecimor® 1K
Bitúmenová stierka
na vonkajšie steny pivníc a základy
Technický list: 311
Zaťažovací stav podľa DIN 18195-4 resp. DIN 18195-5
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca * (l):
zodpovedá
30-l-vedro (ks):
10-l-vedro (ks):