PCI Pecimor® F
Bitúmenový ochranný a penetračný náter
na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb

Kalkulačka spotreby

Vaše údaje

Vypočítať

Váš výsledok

Potrebné množstvo cca
l

zodpovedá

33-l-vedro
ks
10-l-vedro
ks
5-l-vedro
ks

Vaše údaje

Vypočítať

Váš výsledok

Potrebné množstvo cca *
l

zodpovedá

33-l-vedro
ks
10-l-vedro
ks
5-l-vedro
ks
Tento výpočet spotreby zahrnutý v programe obsahuje približné praktické hodnoty, ktoré sa môžu značne líšiť smerom nahor aj nadol v závislosti od povahy podkladu, typu dlažby/obkladu, rôznych profilov na rube, typu nástrojov na kladenie, pracovného postup

KONTAKT A PODPORA

Allowed pdf, jpg, jpeg, png, with max. size 12MB

Informácie o spracovaní údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info-sk@pci-group.eu .

* povinné polia
Kontakt