PCI Pecimor® F

Bitúmenový ochranný a penetračný náter na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb
PCI Pecimor® F
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
  • Neobsahuje rozpúšťadlá, nezaťažuje okolie a spracovateľa výparmi rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru ani výbuchu. Žiadne zdraviu škodlivé výpary.
  • Pripravený na použitie bez miešania ako ochranný náter, jednoducho a ľahko sa spracováva.
  • Odolný proti vode agresívnej voči betónu podľa DIN 4030-1.
  • Teplotne odolný, vo vytvrdnutom stave odoláva teplotám od -20 °C do +80 °C.

Farby: čiernohnedá
Balenie: 33-l-vedro
  • Do interiérov aj exteriérov.
  • Na steny a podlahy.
  • Na ochranu stavieb proti vode agresívnej voči betónu podľa DIN 4030-1.
  • Základová penetrácia pre PCI Pecimor® 2K na tehlové murivo.
  • Základová penetrácia pod nataviteľné asfaltové pásy.
PCI Pecimor® F
Bitúmenový ochranný a penetračný náter
na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb
Technický list: 309
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (l):
zodpovedá
33-l-vedro (ks):
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca * (l):
zodpovedá
33-l-vedro (ks):