PCI Pecimor® P

Bitúmenový penetračný náter pod živicové pásy a stierky
PCI Pecimor® P
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Neobsahuje rozpúšťadlá, nezaťažuje okolie a spracovateľov výparmi z rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Žiadne zdraviu škodlivé výpary.
  • Pripravený na priame použitie ako penetračný náter, jednoducho a ľahko sa spracováva.
  • Odolný proti vode.
  • Teplotne odolný, vo vytvrdnutom stave odoláva teplotám od -20 °C do +80 °C.

Farby: čierna
Balenie: 10-kg-kanister
  • Na vonkajšie a vnútorné použitie.
  • Na steny aj podlahy.
  • Ako základová penetrácia pod stierky PCI Pecimor® a asfaltové pásy.