PCI Pericol® Fluid

Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo na lepenie dlažby
PCI Pericol® Fluid
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • S úradným atestom, schválené ako C2FE S1 podľa normy STN EN 12 004.
 • Mrazuvzdorné.
 • Drží bez penetrácie na betóne a cementových poteroch, ostatné podklady je nutné napenetrovať.
 • Jednoduché spracovanie do tekutého maltového lôžka − nie je nutné vykonávať kombinovaný spôsob lepenia (Buttering-Floating), t.j. nanášanie na rubovú stranu dlažby odpadáva.
 • Dobre vytvrdzuje pri nízkych teplotách.

Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
 • Na vnútorné a vonkajšie použitie.
 • Na podlahy.
 • Špeciálne na balkóny, terasy a vysoko zaťažované priemyselné podlahy.
 • Na bezdutinové lepenie veľkoformátovej keramiky a dlažby s rozdielnou hrúbkou ako sú cotto alebo teraco dosky.
 • Na lepenie všetkých typov keramickej dlažby do priestorov s veľkým hydrotermickým zaťažením (v priestoroch s mokrou prevádzkou je vhodné na podklad aplikovať stierkovú izoláciu PCI Lastogum® alebo PCI Seccoral®).
 • Na vyrovnanie nerovných podkladov (s hrúbkou 2 – 15 mm) pred lepením dlažby.
 • Na cementové potery, zbrúsené anhydritové, príp. sadrové plávajúce potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové, sadrovláknité a cementovláknité dosky a na staré dlažby.