PCI Pericol® Standard

Štandardné cementové lepidlo na nasiakavé obklady a dlažby
PCI Pericol® Standard
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • S úradným atestom, schválené ako C1TE podľa normy EN 12 004.
  • Mrazuvzdorné.
  • Drží bez penetrácie na betóne a cementových poteroch, ostatné podklady je nutné napenetrovať. Za podmienky bezprašného podkladu.
  • Pochôdzne a škárovateľné po 24 hod.
  • Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepivosti.
  • Krémovitá konzistencia.

Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece/ 5-kg-vrecko
  • Na vnútorné a vonkajšie použitie (krytý exteriér).
  • Na podlahy a steny.
  • Na lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou ≥ 3 %, (nenasiakavej dlažby len vo vnútornom prostredí), keramických mozaík, teraccových a tehlových obkladov, betónových dlažieb a kameniny.
  • Na cementové potery, betón, omietku, pórobetón aj neomietnuté murivo, zbrúsené anhydritové prípadne sadrové plávajúce potery, sadrokartónové, sadrovláknité a cementovláknité dosky.