PCI Polycret® K 30 Rapid

Rýchla opravná a vyrovnávacia malta na akýkoľvek podklad a hrúbky 3 – 30 mm
PCI Polycret® K 30 Rapid
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • Rýchlo vytvrdzuje, po 4 hod. je možné omietať popr. pokladať obklady a dlažby.
 • Odolná proti vode, odolná proti poveternostným vplyvom a mrazu.
 • Plastická a vláčna, ľahko sa spracováva, je možné ju sťahovať do šablón a tvarovať formami.
 • Vytvrdzuje bez vzniku trhlín.
 • Na štandardné podklady bez nutnosti penetrácie.
 • Klasifikácia: CT-C30-F5.
 • Možnosť spracovania strojom vrátane omietacej hlavice.

 • Na podlahy, steny a stropy.
 • Na použitie v interiéroch aj exteriéroch.
 • Na betón aj murivo, na lokálne opravy aj celoplošné vyrovnávky.
 • Na vápennocementové a cementové omietky.
 • Na vyrovnávanie bazénov.
 • Na opravu poškodených hrán schodov.
 • Na staré keramické obklady alebo dlažby.
 • Ako jadrová prípadne vyrovnávacia omietka muriva pred nanášaním zatieraných alebo ryhovaných omietok.
 • Na vyrovnanie a opravy nerovných stien pred pokládkou obkladov a dlažieb.
 • Na vyrovnanie betónových podláh a cementových poterov a na vytvorenie spádových vrstiev na balkónoch a terasách.
 • Pre hrúbky vrstvy od 3 do 30 mm v jednom kroku.