PCI Rapidferm®

Hybridné SMP lepidlo na rýchle lepenie materiálov a podkladov
PCI Rapidferm®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Veľmi rýchlo tuhne.
 • Extrémne vysoká počiatočná prídržnosť.
 • Pretierateľné.
 • Bez zápachu.
 • Pohodlne sa nanáša.
 • Dobrá odolnosť proti UV žiareniu.
 • Bez izokyanátov / bez rozpúšťadiel.
 • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

EMICODE: EC1 PLUS
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Obzvlášť vhodné na lepenie veľkých zaťažení.
 • Na lepenie takmer všetkých druhov stavebných materiálov.
 • Na elastické lepenie vibrujúcich konštrukcií.
 • Na lepenie na mierne vlhké povrchy.
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Rapidferm®