PCI Saniment® Injekt R

Roztok na chemickú injektáž vlhkého muriva
PCI Saniment® Injekt R
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • PCI Saniment® Injekt R je produkt, ktorý pôsobí v dvoch fázach, vodoodpudivo a zužovaním kapilár na úrovni vrtu. Pri vysychaní sa dostavuje v okolí vrtu/vrtov vodoodpudivý účinok silikonátovej zložky obsiahnutej v materiáli. Týmto sa zabraňuje ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti nad úroveň vrtu/vrtov.

Farby: -
Balenie: 20-l-kanister
  • Roztok na impregnáciu vrtov - dodatočná horizontálna hydroizolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti.
  • Injektáže sa vykonávajú najlepšie pod tlakom, je však možná aj beztlaková injektáž.
  • Vlhkosť muriva nesmie v rovine injektáže presahovať 60 %. Na dosiahnutie účinku je nutný CO2.
  • Impregnačný roztok PCI Saniment® Injekt R je taktiež súčasťou technológie viacstupňovej injektáže.