PCI Silcoferm® KTW

Silikónová tesniaca hmota pre oblasť pitnej vody
PCI Silcoferm® KTW
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
 • Elastická, pri teplotách od -30 °C do +165 °C nevznikajú trhliny.
 • Fyzikálne vlastnosti sú prispôsobené pre zaťaženie pod vodnou hladinou.
 • Odolná proti trvalému zaťaženiu vodou v plaveckých aj termálnych bazénoch.
 • S úradným atestom pre oblasť pitnej vody
  - podľa KTW-odporučení (Hygiene-Institut Gelsenkirchen)
  - podľa DVGW pracovného listu W 270 (L.V.H.T-Institut Mühlheim)

Poznámka: S úradným atestom

Farby: transparentná
Balenie: 310-ml-kartuša
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny aj podlahy.
 • Na vyplnenie stykových a dilatačných škár keramických obkladov na miestach, ktoré musia spĺňať požiadavky na styk s pitnou vodou, napr. zásobníky s pitnou vodou, ako aj v objektoch, ktoré by mali také požiadavky spĺňať, napr. plavecké bazény, zásobníky vody v pivovaroch atď.
 • Na elastické utesnenie spojov v miestach pod vodnou hladinou a v miestach trvalo zaťažených vlhkom.
PCI Silcoferm® KTW
Silikónová tesniaca hmota
pre oblasť pitnej vody
Technický list: 222
Druh škáry:
Dĺžka škáry (bm):
Šírka škáry (mm):
Hĺbka škáry (mm):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (ml):
zodpovedá
310-ml-kartuša (ks):