PCI Uniferm®

Hybridné SMP lepidlo na lepenie a utesňovanie materiálov a podkladov
PCI Uniferm®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Vysoká lepivosť.
 • Vysoká stabilita.
 • Pretierateľné.
 • Veľmi pohodlne sa nanáša.
 • Dobrá odolnosť proti UV žiareniu.
 • Bez zápachu.
 • Bez izokyanátov / bez rozpúšťadiel.
 • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

EMICODE: EC1 PLUS
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Na lepenie takmer všetkých druhov stavebných materiálov na všetky podklady.
 • Na lepenie v oblasti sanity.
 • Obzvlášť vhodný na lepenie plastov.
 • Vhodné na trvalé elastické lepenie.
 • Vhodné na lepenie veľkoplošných materiálov.
 • Vhodné na lepenie soklových líšt.
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Uniferm®