PCI Wadian®

Špeciálny penetračný náter na drevotrieskové dosky
PCI Wadian®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
 • Pripravený na použitie, nie je nutné miešanie.
 • Vysoká hodnota µ-koeficientu, zabraňuje pôsobeniu vlhkosti a s tým spojeným zmenám tvaru podkladu. 
 • Penetračný náter chrániaci pred vlhkosťou na drevotrieskové dosky, následne je možné lepiť obklady a dlažby s použitím PCI lepidiel (viď. tabuľka).
 • Dobrá priľnavosť na podklad a na pokladaciu maltu. 
 • Bezrozpúšťadlový, bez zapáchu. Nehrozí nebezpečenstvo ohňa a explózie. Nevznikajú zdraviu škodlivé výpary. 
 • Veľmi nízke emisie GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: žltá
Balenie: 5-l-kanister
 • Do interiérov.
 • Do suchých a mierne vlhkých priestorov (v priestoroch zaťažených vlhkosťou, ako sú napr. privátne kúpeľne a sprchy sa musí zhotoviť hydroizolácia spojená s podkladom s PCI Lastogum®). 
 • Na steny a podlahy v obytných priestoroch: kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, podkrovia, a i. 
 • Zabraňuje prenikaniu vlhkosti do drevotrieskových (V 100), palubových, OSB (napr. Kronospan), drevotrieskových a sadrokartónových a sadrovláknitých dosák. 
 • Ochranný náter na zrezané okraje drevotrieskových dosák na zabránenie zmeny tvaru v dôsledku vlhkosti. 
 • Zabraňuje zmenám tvaru v dôsledku pôsobenia vlhkosti po natretí suchej drevotrieskovej dosky po oboch stranách. 
 • Penetrácia drevotrieskových dosák pred lepením obkladov a dosiek s PCI lepidlami (viď. tab. na str. 4).
 • Náter brániaci prenikaniu vodnej pary na cementové podklady (napr. betónové stropy v plaveckých bazénoch), ako aj na cementovláknité dosky. 
 • Náter brániaci prenikaniu vodnej pary na zatepľovacie systémy v interiéroch, na zamedzenie tvorby kondenzačnej vody. 
PCI Wadian®
Špeciálny penetračný náter
na drevotrieskové dosky
Technický list: 530
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Požadované množstvo pri dvoch vrstvách v priemere cca (l):
zodpovedá
5-l-kanister (ks):