Bytový dom, Nábrežná, Prešov

Použité produkty

Komplexná obnova bytového domu: - zateplenie obvodového plášťa - sanácia balkónov - obnova spoločných priestorov - rekonštrukcia soklov a pivníc - výmena stupačiek - rekonštrukcia strechy

Dátum

30.01.2018

Zadanie

.

Miesto

Prešov

Rok realizácie

2017

Plocha

3 500 m2

Použité produkty

PCI Gisogrund® PPB, PCI Multitop® Classic, PCI Multiputz® MP, PCI Multitop® FS old, PCI Multiputz® NoBio Z, PCI Pericol® FX Profi, PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

Projektant

Ing. Kozlai Rudolf

Realizačná firma

Profimax s.r.o.

Kontaktná osoba pre otázky:

Master Builders Solutions

Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

Tel.: +421 41 76 314 83

Fax: +421 41 76 314 84

E-mail: pci-sk@pci-group.eu

E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Stiahnuť referenčný list

Kontakt