PCI MultiTherm® Intensive Color eps

Systém na aplikáciu povrchových úprav s tmavými odtieňmi
PCI MultiTherm® Intensive Color eps
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Oblasti použitia
Na stiahnutie
Certifikáty

V návrhoch sa čoraz viac využívajú tmavé odtiene na zvýraznenie častí fasády a na vytvorenie moderného vzhľadu. Architekti sú pri bežných systémoch touto požiadavkou často limitovaní pri svojich vizualizáciách. Systém je špeciálne navrhnutý a odskúšaný aj pre stavby, kde je požadované použitie povrchových úprav s veľmi tmavými farebnými odtieňmi s indexom HBW (odrazivosť svetla) menej ako 25 po konzultácii s technickým poradenstvom PCI. Použitie tmavých odtieňov na bežných zatepľovacích systémoch nie je optimálne, pretože hrozí riziko závažných porúch vplyvom prehrievania povrchu a vzniku trhlín. Systém obsahuje disperznú bezcementovú výstužnú stierku, ktorá je 10-krát pružnejšia ako cementové hmoty a dokáže tak prenášať pnutia, ktoré na fasáde vznikajú aj vplyvom väčšieho prehrievania.

Názov Certifikát o nemennosti parametrov ETA 20/0427, ETAG 004 Predpisy a normy ETA 20/0427, ETAG 004 V kombinácii s produktom PCI MultiTherm® Intensive Color eps