PCI Multicret® Superflex

Bezcementová armovacia hmota na zatepľovacie systémy
PCI Multicret® Superflex
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • Bez obsahu cementu.
 • S obsahom výstužných vlákien.
 • Ľahko spracovateľná, dodáva sa v konzistencii určenej na aplikáciu.
 • Elastická, zaisťuje vysokú mechanickú odolnosť povrchového súvrstvia.
 • Jednoducho spracovateľná, ľahko vytvára jednotnú plochu.
 • Vysoko paropriepustná a odolná proti popraskaniu.
 • Môže sa použiť ako stierka na sanáciu trhlín bez použitia armovacej tkaniny.

 • Na vnútorné a vonkajšie použitie.
 • Na vytváranie výstužnej armovacej vrstvy v zatepľovacích systémoch.
 • Na vytváranie výstužnej armovacej vrstvy v systémoch s požiadavkou na tmavé povrchové úpravy (pri HBW < 20 je nutná konzultácia s výrobcom).
 • Na vytváranie výstužnej armovacej vrstvy v systémoch s požiadavkou na vysokú mechanickú odolnosť (až 100 J).
 • Na sanáciu trhlín v omietkach.