PCI MultiTherm® NEO

Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Na stiahnutie
  • Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) PCI MultiTherm® NEO je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú sivé grafitové platne (EPS 70 NEO) a biele platne (EPS 70 F) z expandovaného polystyrénu.
  • Použitie je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov.
  • Izolanty majú nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a tepelnoizolačné vlastnosti sivého grafitového polystyrénu sú dokonca v porovnaní s ostatnými bežnými izolantami ešte cca o 20 % lepšie. Výhodou sivého grafitového polystyrénu je aj nezameniteľná a garantovaná kvalita od spoločnosti BASF, ktorá vyrába základnú surovinu pre výrobu týchto platní pod názvom Neopor®.
  • Špeciálny význam má tento systém pri zatepľovaní nízkoenergetických a pasívnych domov, kde lepšie tepelnoizolačné vlastnosti izolantu umožňujú použitie menších hrúbok polystyrénu, s čím sú spojené nižšie náklady na kotevné prvky a oplechovanie. Taktiež sa získa lepšie presvetlenie interiéru.
  • Pri realizácii sa využívajú doterajšie skúsenosti zo zatepľovania. Systém nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné postupy.